شکل دهی فلزات


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Metal Forming

شکل دهی فلزات

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

بيژن ملائی داريآنی

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

   -

3

زمان تأسيس :

1380

4

 مساحت در اختيار :

16 مترمربع

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

 

آزمايشگاه تحقيقاتی می باشد.

6

ليست خدمات قابل ارائه

بررسی شکل پذيری ورقهای فلزی رفتار فلز در تغيير شکل پلاستيک اندازه گيری کرنش

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

تجهيز آزمايشگاه به تجهيزات آزمايشگاهی فرآيندی مختلف شکل دهی فلزات

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

 

دکتری : 1- مهدی گردوئی 2- عبدالحسين جلالی 3- آرش بهروزی  4- حسين لکزيان

ارشد : 1- پيمان مشهدی 2- سيامک قدمی 3- عليرضا مهديه نجف آبادی

يک قرارداد پژوهشی با شرکت فولاد مبارکه

3 مقاله ژورنال خارجی، 10 مقاله کنفرانسهای داخلی و خارجی

 

 

دکتر فلاحی دکتر بيگلری دکتر آرزو

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

دستگاه کشش دو محوری قالب هيدورمکانيکی، قالبهای کشش استوانه ای و مربعی دستگاه خم Ram bending